Elsker du også bare bøger og skriveri?

FORFATTER | HUSET tilbyder kurser, Forfatter Coaching, Kreativt Naturrum og Individuelle Workshops. Herudover huser siden også Forlaget NORDROSE samt Morten Brackers udgivne bøger og forfatterside. Alt under ét tag.

Image

Morten Bracker

Forfatter
       

Send mig en besked
Udfyld venligst alle krævede felter.
Udfyld venligst alle krævede felter.
Udfyld venligst alle krævede felter.
Image

Forfatter Coaching - Intensiv personlig sparring

Kom videre i skriveprocessen ved at hente hjælp og inspiration udefra. Et Forfatter Coachingforløb er en effektiv og produktiv måde at få hjælp på. Jeg rådgiver og coacher både inden for skønlitteratur og faglitteratur, og jeg tilbyder tre former: Sparringsmøde, Kreativt Naturrum og Individuel Workshop.

Image

Forfatter Master Class

Ønsker du at lære teknikkerne og værktøjerne til at skrive en fængende og blændende god bog? Så er en Forfatter Master Class måske lige noget for dig.

Du kan følge en Master Class både som online eller som fysisk kursus.

Image

Forfatter Workshops

Vil du blive dygtigere til at skrive dialoger, bygger karakterer, udvikle dit plot, skabe suspence eller nogle af de mange andre emner, vi har på kursusprogrammet, så er en Forfatter Workshop helt sikkert noget for dig.

Image

Vurdering af Manuskript

Ønsker du en objektiv vurdering af dit manuskript? Få en grundig gennemlæsning og en saglig, faglig og professionel feedback i forhold til præcis de forhold i manuskriptet, du ønsker vurderet.

Handelsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for tilmelding, køb og betaling af adgang til uddannelser, kurser, produkter og aktiviteter hos FORFATTER | HUSET.

Der henvises i øvrigt til vores Brugsvilkår og Privatlivspolitik, som supplerer disse Handelsbetingelser.

Priser

Alle priser er angivet i danske kroner, og inklusive moms, medmindre andet er tydeligt angivet.

Manglende betaling/Overskridelse af betalingsfrist:

Der påføres et gebyr på 3%, dog minimum kr. 200,00, for hver 14 dage betalingsfristen er overskredet.

Ved manglende betaling efter tre skriftlige påmindelser overgives opkrævningen til inkasso.

Kurser og uddannelser

Framelding:

Eventuel framelding skal foretages på forfatterhuset.dk via din ordreside, hvor du får adgang med dit brugernavn og kodeord. Det er dit eget ansvar at opbevare brugernavn og kodeord for at få adgang til framelding. Alternativt kan framelding ske skriftligt til forfatterhuset.dk via kontaktformularen.

 • Ved framelding mere end 30 dage før kursusstart beregnes et administrationsgebyr på 15% af fuld kursusafgift pr. framelding.
 • Fra 30-14 dage inden arrangementet beregnes et gebyr på 50% af fuld kursusafgift pr. framelding.
 • 14 dage inden arrangementet og senere vil refundering af kursusafgiften ikke længere være mulig.

Hvis du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at overdrage din plads til en anden. Alternativt kan du, indtil 14 dage inden arrangementets 1. dag, vælge at blive flyttet til en anden dato eller et tilsvarende arrangement, hvis det er praktisk muligt for os. Efter overflytning er det dog ikke længere muligt at få refunderet kursusafgiften, ligesom du kun kan overflyttes én gang pr. tilmelding.

Ovenstående betingelser gælder generelt for kurserne og uddannelser - dog kan der ved særlige kurser være andre betingelser, hvilket i så fald vil være angivet tydeligt ved tilmelding til kurset.

Ændringer:

Vi udvikler løbende vores kurser og uddannelser, og derfor kan der forekomme ændringer i forhold til beskrivelserne på forfatterhuset.dk. Vi forbeholder os ret til at ændre tid, sted, pris, underviser og indhold samt ret til at aflyse et kursus/en uddannelse, såfremt deltagerantallet bliver mindre end forudsat.

Betaling:

Kurser betales online ved tilmelding.

Ved visse kurser kan der foretages opdelt betaling (fx betaling af depositum). Dette fremgår ved tilmelding.

Deltagerbevis og certificering:

På nogle af vore kurser og workshops vil du efter endt undervisning kunne modtage deltagerbevis, som indeholder en kort beskrivelse af kurset og kan bruges som dokumentation for din deltagelse. Det vil fremgå af beskrivelsen om deltagerbevis er inkluderet eller om det kan tilkøbes.

Nogle af vores kurser og workshops giver også mulighed for eksaminering (online) og certificering. Certificering er en bekræftelse for din tilfredsstillende gennemførelse og en kvalitetssikring for dig. Dette vil også blive oplyst som et tilkøb.

For at opnå certificering på en uddannelser med certificering er det nødvendigt, at du er deltagende alle dagene i de samlede tidsrum samt i slutningen af forløbet kan udvise den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer. Disse beskrives i uddannelsesbeskrivelsen samt undervisningsmaterialet, hvis der indgår certificering. Certificering er naturligvis altid frivillig.

Undervisningsmateriale:

Senest på kursusdagen vil du få udleveret relevant materiale til dit kursus. Undervisningsmateriale udleveres i videst omfang elektronisk. Det er derfor vigtigt, at du opgiver din korrekte e-mailadresse ved tilmelding.

Trykte undervisningsmaterialer kan for visse kurser og workshops tilkøbes.

Forberedelse:

Der kan i forbindelse med kurser og workshops være nødvendig forberedelse. I disse tilfælde er det er vigtigt, at forberedelsen udføres, da denne er en væsentlig forudsætning for kvaliteten af kurset/uddannelsen og dit udbytte er forudsat denne forberedelse, da den indgår aktivt i undervisningen.

Video- og lydoptagelser af undervisningen:

Undervisningen kan videofilmes og online undervisning optages af FORFATTER | HUSET til efterfølgende brug på forums, til PR og i fremtidigt uddannelses- og kursusmateriale.

Der henvises i øvrigt til vores Privatlivspolitik.

Aflysning og flytning:

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet i vores kurser, forbeholder vi os ret til at aflyse kurser. Det kan være tilfældet, hvis det f.eks. skønnes, at et for lavt deltagerantal vil medføre, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af kurset.

Hvis en uddannelse, kursus eller anden aktivitet bliver aflyst og flyttet til en ny dato, vil du blive tilbudt en plads på den nye dato, eller en plads på en anden planlagte uddannelse, kursus eller event, hvis dette er muligt.

Hvis en uddannelse, kursus eller aktivitet bliver aflyst, uden mulighed for at deltage i en senere planlagte uddannelse, kursus, eller aktivitet inden for 6 måneder, vil prisen tilbagebetales i sin helhed inden for 14 dage fra aflysningen.

Prisen for påbegyndte uddannelser, kurser eller forløb tilbagebetales ikke.

Aflysning eller flytning af en uddannelsesstart, kursus eller aktivitet skal varsles i god tid dog senest 24 timer inden afholdelse. Dette gælder også i forhold til aflysninger, som skyldes tilfælde af force majeure eller sygdom (herunder Covid-19).

Fortrydelsesret

Digitale varer:

Ved køb af digitale varer, f.eks. lydfiler, videofiler, tekstfiler eller online kursusmateriale, kan du straks efter betalingen tilgå varen.

Der er 14 dages fortrydelsesret, indtil produktet er tilgået eller downloadet af dig.

Ved køb af uddannelse eller kursus:

Du har du 14 dages fortrydelsesret indtil 14 dage før kursets eller uddannelsens start. Herefter er tilmeldingen bindende og betaling refunderes ikke.

Ved tilmelding/medlemskab, hvor du får modtager adgang til forums, fællesskaber eller kursus-/undervisningsmateriale, bortfalder/fraskrives fortrydelsesretten første gang du benytter denne adgang.

Ved fortrydelse af et køb skal du inden 14 dage sende en mail til kontakt@forfatterhuset.dk med beskrivelse af det køb, du ønsker at fortryde samt oplysninger der kan identificere dig som kunde i vores system. Endvidere skal du oplyse registrerings- og kontonummer til den konto, hvor pengene ønskes refunderet.

Tilbagebetaling:

Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os retur.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres ved bankoverførsel.

Særlige forbehold for fortrydelsesretten fremgår af de øvrige nærværende handelsbetingelser under de respektive ydelser/produkter (fx elektroniske køb mv.).

Force Majeure

Ved køb af pladser på en uddannelse, kursus, eller forløb tages forbehold for force majeure; omstændigheder, som er ekstraordinære, og som ikke kunne forudsiges, og som vi ikke har haft mulighed for at foretage forholdsregler overfor. Ved påbud fra myndighederne, som f.eks. i forbindelse med epidemier/pandemier o.l., flyttes uddannelsen/kurset/eventet, helt eller delvist, til en senere dato, og det betalte beløb tilbagebetales ikke.

COVID-19

Uddannelser, kurser og events sker i henhold til myndighedernes gældende regler og anvisninger.

Du skal melde afbud hurtigst muligt (ved fysiske aktiviteter, ikke online), hvis:

 • Du er det mindste syg.
 • Har mistanke om at være smittebærer.
 • Har været i kontakt med en syg.
 • Du eller en i din umiddelbare omgangskreds er smittet eller venter på svar på en test.
 • Har opholdt dig i en risikozone (uden for landet) inden for de seneste 14 dage.

Det forventes at du overholder statens anvisninger om god hygiejne.

Møder du syg op, udviser sygdomssymptomer, eller ved brud på ovenstående, afbrydes undervisningen/aktiviteten, du vil blive sendt hjem, og betalingen tilbagebetales ikke.

Ligeledes aflyser vi selv undervisningen/aktiviteten, hvis underviseren/coachen etc. er blevet syg, eller har mistanke om at kunne være COVID-19 smittebærer.

Ved afbud i alle ovenstående tilfælde tilbydes du en plads på det førstkommende hold, hvor der er plads. Betalingen tilbagebetales ikke, med mindre alternativer ikke kan tilbydes.

Betaling

Betalingen af en uddannelse, kursus eller aktivitet sker forud ved tilmeldingen/bestillingen, medmindre andet er aftalt på forhånd. Det aftalte beløb betales via betalingskort, mobilepay eller bankoverførsel. De mulige betalingsmuligheder vil fremgå af bestillingssystemet og/eller betalingsinformationerne under de respektive produkter her på siden.

Betalingen af digitale produkter, sker ved købet via betalingskort.

Adgang til medlemsressourcer

Der gives adgang til online materialer, fora, rabatter og øvrige fordele i forbindelse med medlemskab på følgende måde:

Du modtager loginoplysninger til uddannelsens/kursets fora, så snart købet er gennemført. De forskellige ressourcer kan tilgås når de frigives jf. vilkårene for medlemskabet.

Der gives adgang til digitale produkter på følgende måde:

Så snart betalingen er modtaget vil du modtage en e-mail, med instruktioner om hvordan du kan tilgå dine digitale produkter.

Den fulde pris skal være betalt inden der gives adgang til online materiale og til undervisningen.

Beskyttelse af ophavsret og ressourcer:

Adgangen til online fora, samt alt uddannelses- og kursusmateriale, er til personligt brug, og må ikke, hverken helt eller delvist, deles, kopieres, offentliggøres eller videregives til tredjeparter, uden forudgående skriftlig tilladelse.

Ved overtrædelse af adgangen og videregivelse af undervisning- eller kursusmaterialet samt billede- og lydoptagelse i strid med disse betingelser, vil din adgang blive spærret straks og der vil kunne rejses et krav om erstatning for vores tab der skyldes disse forhold.

Brugsretten til online materialer og produkter er til evigt brug, medmindre andet er oplyst. FORFATTER | HUSET har dog ingen forpligtelser til at udgive produkterne til evig tid.

Bestilling af coachingydelser, foredrag o.l.

Coachingydelser betales altid forud. En aftale er først gyldig fra FORFATTER | HUSETs side, når betalingen er modtaget.

 • Aftaler (sessioner) kan flyttes eller aflyses senest 24 timer før den aftalte tid (gælder ikke for øvrige arrangementer). Ved senere aflysning bortfalder aftalen uden refusion.
 • Ved udeblivelse fra en aftale (session) faktureres fuld pris.
 • For øvrige arrangementer aftales særskilte betalings- og aflysningsbetingelser, som tager forbehold for tid anvendt til forberedelse og tilrettelæggelse.
 • Hvis et forløb stoppes, hvor der stadig er sessioner til gode, refunderes betaling for de resterende sessioner ikke, men disse kan overdrages til anden part, hvis det ønskes.
 • Forudbetalte forløb er gyldige i 12 måneder fra datoen for første session. Herefter annulleres eventuelle resterende ubrugte sessioner.
 • Generel betalingsfrist: 8 dage.*
 • Overskridelse af betalingsfrist: Der påføres et gebyr på 3%, dog minimum kr. 200,00, for hver 14 dage betalingsfristen er overskredet.

* Der kan i visse tilfælde være indgået aftale om særlige betalingsbetingelser. En sådan aftale vil kun være gældende, såfremt den er skriftligt indgået mellem Morten Bracker og kunden/klienten.

Nyhedsbrev

Når du opretter en bruger (i forbindelse med at du handler hos FORFATTER | HUSET), accepterer du samtidig, at du tilmeldes nyhedsbrevet Write Away. Du kan til enhver tid afmelde dette, enten via brugersiden, hvis du har oprettet et logind, eller via link i bunden af alle nyhedsbreve, der udsendes.

Write Away

Modtag nyheder om spændende kurser, workshops, retreats samt særlige tilbud og kampagner.

Image
KONTAKT
    youtube icon
INFO
JURA
Image
KONTAKT
    youtube icon
INFO
JURA

© Copyright - forfatterhuset.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold må kun kopieres efter aftale.